[ - ] Printer
Summary:

Chương IV : Hương vị của món ăn tinh thần

Châu Minh, 1-3 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 4 1961

Nầy chư môn đồ, có câu: Nhơn mạng bất ẩm thực, giã tiểu nan tri vị giã! Người ai chẳng ăn uống, nhưng mà ăn biết mùi vị thì rất ít.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 261 Read: 353
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007

1. Chương IV : Hương vị của món ăn tinh thần by VanTuyenThanhVuong [ - ] (261 words)

 
 
Trang Chánh • •