[ - ] Printer
Summary:

 Chương IV : Quân tử là gì?

Châu Minh, 1-3 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 4 1961

Thánh Sư giải rõ chữ Quân tử là tự mình làm vua lấy mình. Cũng như Đức Từ Phụ làm chủ trong Đại vũ trụ nầy, thì mỗi chư hiền đồ cũng được là chủ cái Tiểu vũ trụ là xác thân của mỗi môn đồ.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 510 Read: 259
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007

1. Chương IV : Quân tử là gì? by VanTuyenThanhVuong [ - ] (510 words)

 
 
Trang Chánh • •