[ - ] Printer
Summary: Chương III : Kêu người lần tỉnh lánh đời tu thân
Ngũ Long Môn, 4-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 16 6 1961
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 453 Read: 257
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007

1. Kêu người lần tỉnh lánh đời tu thân by VanTuyenThanhVuong [ - ] (453 words)

 
 
Trang Chánh • •