[ - ] Printer
Summary: Chương IV : 26.- Lập Chí Tu
Ðạo Thầy mở ra mười hai chi-phái là một cội mười hai nhánh, mười hai nấc thang cho các con đi

Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 473 Read: 396
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007

1. Chương IV : 26.- Lập Chí Tu by DieuTriKimMau [ - ] (473 words)

 
 
Trang Chánh • •