[ - ] Printer
Summary: Chương II : 13.- Vật Chất Là Giả Tạm
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 230 Read: 295
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007

1. Chương II : 13.- Vật Chất Là Giả Tạm by NgocHoangThuongDe [ - ] (230 words)

 
 
Trang Chánh • •