[ - ] Printer
Summary:

Chương II : 11.- Đời Là Bẫy Cạm

Chim vướng lưới sâu bởi thấy mồi,

Cá tham của sẵn để dòng khơi,

 


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 95 Read: 342
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007

1. Chương II : 11.- Đời Là Bẫy Cạm by LyThaiBach [ - ] (95 words)

 
 
Trang Chánh • •