[ - ] Printer
Summary: Các con ơi! Các con hãy thực sự thương yêu bảo vệ lẫn nhau, hãy dìu dắt nâng đỡ lẫn nhau, dù kẻ chơn mây, người góc biển mà tinh thần hòa hợp bất diệt của các con sẽ là bức tường thành vạn năng vững chắc cho sanh linh ẩn núp trong cơn nắng lửa mưa dầu.
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 009 Thánh Giáo Sưu Tập 1973
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 927 Read: 336
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007

1. 01 Tình Đời Thế Đạo ( 29 1 1973 ) by DieuTriKimMau [ - ] (927 words)

 
 
Trang Chánh • •