[ - ] Printer
Summary:

Tỉnh giấc mùa Xuân đến với thân,

Bấm tay đếm lại đã bao lần,

Rừng cây thảm cỏ chừ thay đổi,

Cũng một chủng loài cũng sắc dân.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 006 Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 621 Read: 289
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007

1. Hội đồng Tiền bối chúc xuân ( 6 2 1970 ) by admin [ - ] (621 words)

 
 
Trang Chánh • •