[ - ] Printer
Summary: Đạo khai mở nhằm mục đích giúp con người biết đâu là bờ giác để tìm thấy được nguồn an lạc nơi thân tâm và tránh gây thêm nhiều nghiệp quả để rồi phải chịu khổ đau luân hồi sanh tử.
Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 3 Completed: Yes
Word count: 9764 Read: 963
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015

1. Chapter 1 by ChanhTuan [ - ] (5094 words)

2. Chapter 2 by ChanhTuan [ - ] (5684 words)

3. Chapter 3 by ChanhTuan [ - ] (4080 words)

 
 
Trang Chánh • •