[ - ] Printer
Summary: BÀI :114 VIỆC LẬP GIỚI LUẬT LÀ Ý CỦA THẦY.
PHẢI TRỌN TIN Ở THẦY DÙ TU PHÁP CHIẾU MINH HAY TU PHÁP TRUNG HƯNG

Tịnh Đường, Tý 8-2 Bính Ngọ (27-2-1966) Đại Đạo 41
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 3883 Read: 260
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015

1. Chapter 1 by NgoMinhChieu [ - ] (3883 words)

 
 
Trang Chánh • •