[ - ] Printer
Summary:

BÀI : 95 MUỐN HÀNH NGUYỆN HOẰNG DƯƠNG CHÁNH PHÁP PHẢI HY SINH TẤT CẢ
Tịnh Đường,Tý thời, 8-12 Giáp Thìn (10-1-1965). Đại Đạo 39.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 4620 Read: 313
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015

1. Chapter 1 by NgoMinhChieu [ - ] (4620 words)

 
 
Trang Chánh • •