[ - ] Printer
Summary: BÀI : 94 CẦU ĐẢO THÁNH THẦN PHẢI CÓ LÒNG CHÍ THÀNH CHÍ KỈNH
Tịnh Đường,Tý thời, 8-11-Giáp Thìn (11-12-1964) Đại Đạo 39.
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2353 Read: 259
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015

1. Chapter 1 by NgoMinhChieu [ - ] (2353 words)

 
 
Trang Chánh • •