[ - ] Printer
Summary: BÀI :79 CÙNG MỘT ĐẠO VỚI NHAU, SAO KHÔNG THƯƠNG MÀ LẠI CÒN GHÉT NHAU?
Tịnh Đường, 8-7 Giáp Thìn
15-8-1964 - ĐĐ39

Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1869 Read: 254
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015

1. Chapter 1 by NgoMinhChieu [ - ] (1869 words)

 
 
Trang Chánh • •