[ - ] Printer
Summary:

BÀI 70 PHẢI NHẬN CHÂN CẢNH ĐỜI LÀ GIẢ,
XÁC THÂN ĐƯỢC SINH RA ĐỂ CHỊU NGHIỆP BÁO VAY TRẢ TRẢ VAY..

Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-4- Giáp Thìn
3-6-1964. Đại Đạo 39


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Challenges: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 3226 Read: 286
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015

1. Chapter 1 by QuanTheAm [ - ] (3226 words)

 
 
Trang Chánh • •