[ - ] Printer
Summary:

BÀI : 69 BAO NHIÊU HÌNH TƯỚNG VẬT ĐỀU LÀ GIẢ, KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG THÈM MUỐN
Tịnh Đường, 8-4Giáp Thìn

19-5-1964 - Đại Đạo39


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 3505 Read: 273
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015

1. Chapter 1 by NgoMinhChieu [ - ] (3505 words)

 
 
Trang Chánh • •