[ - ] Printer
Summary: BÀI : 65 TÂM PHÁP LÀ PHƯƠNG MÔN BÍ NHIỆM ĐỂ TRỞ LẠI VỚI BẢN LAI CHƠN TÁNH
Tịnh Đường,Tý thời, 05-3 Giáp Thìn
16-4-1964 - Đại Đạo 39

Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 3028 Read: 258
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015

1. Chapter 1 by NgoMinhChieu [ - ] (3028 words)

 
 
Trang Chánh • •