[ - ] Printer
Summary: BÀI :60 PHẢI TẬN DỤNG THỜI GIAN ĐỂ ĐỘ NGƯỜI VÀO CON ĐƯỜNG THIÊN ĐẠO
Tịnh Đường, 8-1 Giáp Thìn
20-2-1964 - Đại Đạo 39

Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2477 Read: 264
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015

1. Chapter 1 by NgoMinhChieu [ - ] (2477 words)

 
 
Trang Chánh • •