[ - ] Printer
Summary: BÀI : 53 NHẪN NHỤC, TINH TIẾN, THIỀN ĐỊNH LÀ BA YẾU TỐ RẤT CẦN THIẾT..
Tịnh Đường. Ngày 8-9-Quý Mẹo
24-10-1963. Đại Đạo 38

Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1846 Read: 266
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015

1. Chapter 1 by NgoMinhChieu [ - ] (1846 words)

 
 
Trang Chánh • •