[ - ] Printer
Summary:

BÀI : 43 ĐỜI GIỮA LÚC TRANH TRANH LẤN LẤN, ĐỂ CÙNG NHAU TÀN TẬN VỚI NHAU
Tịnh Đường. Ngày 8-5- Quý Mẹo
28-6-1963. Đại Đạo 38


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2231 Read: 251
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015

1. Chapter 1 by BaoThoThanhNuong [ - ] (2231 words)

 
 
Trang Chánh • •