[ - ] Printer
Summary: BÀI : 24 “VÔ TÂM MỚI ĐƯỢC ĐẮC DUYÊN LÀNH, LƯỢNG SỨC MÀ TU ĐỂ TỊNH THANH”
Tịnh Đường. Hợi thời, ngày 23-8-Nhâm Dần
21-9-1962 - Đại Đạo 37

Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1539 Read: 254
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015

1. Chapter 1 by VoLuongThoQuang [ - ] (1539 words)

 
 
Trang Chánh • •