[ - ] Printer
Summary: 23. BA THỜI KỲ CỦA NỮ LƯU

Thánh Tịnh Thanh Quang, ngày 24-5-ĐĐ.13 (Mậu Dần) 
(21-6-1938)
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Challenges: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1657 Read: 245
Published: 01/31/2015 Updated: 01/31/2015

1. Chapter 1 by DieuTriKimMau [ - ] (1657 words)

 
 
Trang Chánh • •