[ - ] Printer
Summary:

 

THỂ đạo nhà Nam hủ hoại rồi,
LIÊN đoàn kết chặt các em ôi!
TIÊN bang bao thuở gầy chung hiệp,
NỮ phái khá nghe lấy những lời.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Challenges: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1224 Read: 230
Published: 04/25/2014 Updated: 04/25/2014

1. Chapter 1 by DieuTriKimMau [ - ] (1224 words)

 
 
Trang Chánh • •