[ - ] Printer
Summary:

 

THỂ tất lòng em Chị giáng đàn,
LIÊN đài cứ mãi dạ buồn than;
TIÊN cung đâu có đành yên dạ,
NỮ phái khuyên em tục chớ màng.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Challenges: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1751 Read: 249
Published: 04/25/2014 Updated: 04/25/2014

1. Chapter 1 by DieuTriKimMau [ - ] (1751 words)

 
 
Trang Chánh • •