[ - ] Printer
Summary: (Định Tường) Tuất thời 20 tháng 9 Đinh Mùi (23-10-1967)
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: Tiên Thiên
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 9820 Read: 249
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014

1. Giáo Hội Tiên Thiên Minh Đức by NgoMinhChieu [ - ] (9820 words)

 
 
Trang Chánh • •