[ - ] Printer
Summary: NGỌC kinh mở cửa đợi chờ ai ?

LỊCH lãm đường trần chớ trả vay;

NGUYỆT rạng ven Trời, tinh đẩu rạng,

Mừng chư đệ muội cách bao ngày.
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1334 Read: 286
Published: 09/09/2013 Updated: 09/09/2013

1. Chapter 1 by NgocLichNguyet [ - ] (1334 words)

 
 
Trang Chánh • •