RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
[ - ] Printer
Summary: Chưởng đạo Thượng Thừa độ chúng sanh
Giáo dân giác ngộ luyện đơn lành
Rated: Thánh Giáo
Categories: Quyễn sách, Chiếu Minh Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Challenges: None
Series: None
Chapters: 60 Completed: Yes
Word count: 230406 Read: 17341
Published: 08/13/2012 Updated: 09/10/2012

1. Tâm Thi Di Chúc by BuiHaThanh [ - ] (3030 words)

2. Kỷ niệm ngày từ trần của Minh Cơ by BuiHaThanh [ - ] (3715 words)

3. Tái cầu Tuất Thời by BuiHaThanh [ - ] (2422 words)

4. THÁI CỰC HƯ VÔ NHỨT ĐIỂM QUANG by BuiHaThanh [ - ] (2675 words)

5. NGÀY KỶ NIỆM CỦA BÙI SANH CHÂU by BuiHaThanh [ - ] (2510 words)

6. MẠT VẬN PHONG BA NỖI CHẬT ĐÀNG by BuiHaThanh [ - ] (3936 words)

7. TUẤT THỜI TÁI CẦU by BuiHaThanh [ - ] (3082 words)

8. PHỤC ĐÁO NGÔI XƯA TÌM TRỞ LẠI by BuiHaThanh [ - ] (2606 words)

9. Chú thích by BuiHaThanh [ - ] (4216 words)

10. KỶ NIỆM NGÀY TỪ TRẦN CỦA NGỌC BỬU TIÊN NƯƠNG by BuiHaThanh [ - ] (2462 words)

11. ĐÀN NGÀY MÙNG 1 THÁNG 11 CANH TUẤT by BuiHaThanh [ - ] (4028 words)

12. ĐÀN TẤT NIÊN, MỒNG 1 THÁNG CHẠP by BuiHaThanh [ - ] (4738 words)

13. TÌM HIỂU by BuiHaThanh [ - ] (6230 words)

14. THÁNH GIÁO KHAI CƠ by BuiHaThanh [ - ] (4305 words)

15. Ngọ thời, ngày Mồng1 tháng Hai năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (3504 words)

16. Tuất Thời, Ngày 18 Tháng 02 Năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (3975 words)

17. Ngọ thời, Ngày 01 Tháng 03 Năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (3945 words)

18. TÁI CẦU by BuiHaThanh [ - ] (4453 words)

19. MINH TÂM KIẾN TÁNH ĐẠO NƯƠNG NHỜ by BuiHaThanh [ - ] (5132 words)

20. Giờ Tuất, Đêm 05 Tháng 03 Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (5598 words)

21. Ngọ Thời, Đàn Ngày 13 Tháng 03 Năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (5622 words)

22. Ngọ thời, Ngày Mồng 01 Tháng 04 Năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (3854 words)

23. Ngọ thời, Ngày 23 Tháng 04 Năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (6049 words)

24. TÁI CẦU Tuất Thời by BuiHaThanh [ - ] (3740 words)

25. Lễ Kỷ Niệm Ngôi Hai ba chín (39 năm) by BuiHaThanh [ - ] (6256 words)

26. Tuất Thời, Ngày 07 Tháng 05 Năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (3279 words)

27. Tuất thời, Ngày 01 Tháng 05 Nhuần Năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (5584 words)

28. Ngọ Thời, Ngày 01 Tháng 06 Năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (5068 words)

29. BÌNH GIẢI by BuiHaThanh [ - ] (4869 words)

30. Tuất thời, Ngày 07 Tháng 06 Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (2842 words)

31. Ngọ Thời, Ngày 01 Tháng 07 Năm TÂN HỢI (1971) by BuiHaThanh [ - ] (5807 words)

32. MÙI THỜI, TÁI CẦU VONG NGUYỄN CÔNG BẰNG by BuiHaThanh [ - ] (1120 words)

33. Tuất thời, Ngày 19 Tháng 07 Năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (2623 words)

34. BÌNH GIẢI by BuiHaThanh [ - ] (4109 words)

35. Tuất thời, Ngày 01 Tháng 08 Năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (2246 words)

36. TÁI CẦU by BuiHaThanh [ - ] (3922 words)

37. BÌNH GIẢI by BuiHaThanh [ - ] (3142 words)

38. SỐ CỦA LẠC THƠ by BuiHaThanh [ - ] (3757 words)

39. Chapter 39 by BuiHaThanh [ - ] (1 words)

40. Tuất Thời, Ngày 01 tháng 10 năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (3803 words)

41. PHÂN TÍCH – SUY DIỄN – BÌNH GIẢI by BuiHaThanh [ - ] (5204 words)

42. KỶ NIỆM NGÀY TỪ TRẦN CỦA NGỌC BỬU TIÊN NƯƠNG by BuiHaThanh [ - ] (2238 words)

43. Ngày 01 tháng 11 năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (6013 words)

44. Ngày mùng 06 tháng 12 Tân Hợi by BuiHaThanh [ - ] (5124 words)

45. Vô Vi là nguồn cội của vũ trụ càn khôn by BuiHaThanh [ - ] (3062 words)

46. BÌNH GIẢI by BuiHaThanh [ - ] (2905 words)

47. TÁI CẦU by BuiHaThanh [ - ] (5086 words)

48. Ngọ thời, ngày Rằm tháng Chạp năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (4201 words)

49. Tuất thời Mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Tý (1972) by BuiHaThanh [ - ] (2520 words)

50. Sưu tầm CHƠN LÝ bài thi “XUÂN” by BuiHaThanh [ - ] (3266 words)

51. Tuất thời, Ngày 01 Tháng 02 Năm Nhâm Tý (1972) by BuiHaThanh [ - ] (4116 words)

52. Tuất thời, Ngày 18 Tháng 02 Năm Nhâm Tý (1972) by BuiHaThanh [ - ] (3591 words)

53. CHÚ THÍCH by BuiHaThanh [ - ] (2272 words)

54. Tuất thời, Ngày Mồng 01 Tháng 03 Năm Nhâm Tý (1972) by BuiHaThanh [ - ] (4892 words)

55. ĐÀN KỶ NIỆM NGÔI HAI GIÁO CHỦ 13.03.1972 by BuiHaThanh [ - ] (3737 words)

56. Tuất thời – Ngày Mồng 7 Tháng 4 Năm Nhâm Tý (19/ 5/72) by BuiHaThanh [ - ] (3246 words)

57. GHI CHÚ by BuiHaThanh [ - ] (3200 words)

58. Ngọ thời, Ngày mồng 6 tháng 5 năm Nhâm Tý (1972) by BuiHaThanh [ - ] (4934 words)

59. BÌNH LUẬN, DIỄN GIẢI by BuiHaThanh [ - ] (2906 words)

60. Tuất thời – Ngày mùng 7 Tháng 5 Năm Nhâm Tý (1972) by BuiHaThanh [ - ] (3638 words)

 
Trang Chánh • •