RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
[ - ] Printer
Summary:  vui Chơn Đạo vì Thầy ,
NGHIỆP xưa đoạn dứt, ý Thầy đã thông .
ĐẠO thành đắc quả thong dong ,
NHƠN duyên tiền định một lòng Đạo cao .
Rated: Thánh Giáo
Categories: Chiếu Minh Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Challenges: None
Series: None
Chapters: 2 Completed: Yes
Word count: 2887 Read: 599
Published: 08/13/2012 Updated: 08/13/2012

1. MINH BÁ là BÁ NGHIỆP ĐẠO NHƠN by ChiTin [ - ] (1753 words)
Thầy chứng lễ một trăm ngày cho MINH BÁ .
Thầy ân phong cho MINH BÁ là BÁ NGHIỆP ĐẠO NHƠN .

2. Bá Nghiệp Đạo Nhơn - Chí Tín by ChiTin [ - ] (1134 words)

 
Trang Chánh • •