RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
[ - ] Printer
Summary: Con của Ngài Bùi Quang Huy đắc vị Huệ Mạng Kim Tiên và bà Trương Thị Mọn đắc vị Ngọc Bửu Tiên Nương.
Rated: Sưu Tầm
Categories: Chiếu Minh Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Challenges: None
Series: None
Chapters: 9 Completed: Yes
Word count: 30411 Read: 3029
Published: 08/06/2012 Updated: 08/06/2012

1. Tiểu Sử by BuiHaThanh [ - ] (4432 words)

2. Hiện giờ con ra tài by BuiHaThanh [ - ] (4822 words)

3. g -:Phú Quốc by BuiHaThanh [ - ] (4019 words)

4. Đọc Khai Đại Lễ by BuiHaThanh [ - ] (3067 words)

5. Đời sống trường tồn mới đáng kể mà thôi by BuiHaThanh [ - ] (4058 words)

6. Các Thiên Mạng nữ nam nơi đây by BuiHaThanh [ - ] (2618 words)

7. BÀI THUYẾT PHÁP THỨ HAI by BuiHaThanh [ - ] (4476 words)

8. ĐẠI HỘI MẠNH THƯỜNG QUÂN TOÀN QUỐC. by BuiHaThanh [ - ] (4500 words)

9. Đàn lệ mùng 1 tháng 4 năm Tân Hợi Ngọ Thời by BuiHaThanh [ - ] (2851 words)

 
Trang Chánh • •