RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
[ - ] Printer
Summary:

ĐẠI BÀNG ĐIỂU

DIỄN GIẢI
THEO LÝ ĐẠI THỪA VÔ VI ĐẠO

BÙI HÀ THANH 


Rated: Thánh Giáo
Categories: Chiếu Minh Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Challenges: None
Series: None
Chapters: 29 Completed: Yes
Word count: 65421 Read: 9004
Published: 08/05/2012 Updated: 08/06/2012

1. ĐẠI BÀNG ĐIỂU by BuiHaThanh [ - ] (1356 words)

2. BA NGÔI và TAM HỒN by BuiHaThanh [ - ] (713 words)

3. CHƠN LÝ by BuiHaThanh [ - ] (981 words)

4. THIÊN TUYỆT BÚT by BuiHaThanh [ - ] (612 words)

5. KIM THÂN by BuiHaThanh [ - ] (4219 words)

6. CHỮ TÂM – BA THỨ LỬA by BuiHaThanh [ - ] (1684 words)

7. CHƠN TÂM – VỌNG TÂM ( PHẬT – MA ) by BuiHaThanh [ - ] (1426 words)

8. TÂM ĐẠO – TÂM PHÀM by BuiHaThanh [ - ] (1382 words)

9. THIÊN THỦY KHÍ by BuiHaThanh [ - ] (1844 words)

10. THIÊN ĐÀNG - ĐỊA NGỤC. by BuiHaThanh [ - ] (1303 words)

11. CÂY TÙNG – QUẠT BA TIÊU – NHƠN SÂM by BuiHaThanh [ - ] (2689 words)

12. TÂM QUÂN TỬ – TÂM TIỂU NHƠN by BuiHaThanh [ - ] (1016 words)

13. HỖN NGƯƠN ĐẤU by BuiHaThanh [ - ] (1593 words)

14. CỬU PHẨM by BuiHaThanh [ - ] (3338 words)

15. LƯU SA HÀ – CÁC DẤU by BuiHaThanh [ - ] (1689 words)

16. VẠN THÙ QUY NHỨT BỔN by BuiHaThanh [ - ] (3210 words)

17. NGHỊCH SANH – KHỬ TRƯỢC LƯU THANH by BuiHaThanh [ - ] (2335 words)

18. TAM THANH KHÍ – BA LƯỢT CHÁNH KIẾN by BuiHaThanh [ - ] (2832 words)

19. ĐÁI GIÁC PHI MAO by BuiHaThanh [ - ] (1889 words)

20. ĐÀO VIÊN – ĐÀO TIÊN by BuiHaThanh [ - ] (3349 words)

21. SONG TU TÁNH MẠNG by BuiHaThanh [ - ] (3195 words)

22. THỦY-HỎA- KÝ- TẾ by BuiHaThanh [ - ] (2501 words)

23. THIÊN THƠ – NGỦ NGỒI by BuiHaThanh [ - ] (4019 words)

24. THẦN – MẪU TỬ HÀ – THIÊN TƯỚNG by BuiHaThanh [ - ] (3254 words)

25. MẪU KHÍ – SÁU PHÁP – TỨ TƯỢNG by BuiHaThanh [ - ] (2340 words)

26. TRU TIÊN TRẬN – TIÊN KỴ THÚ by BuiHaThanh [ - ] (2521 words)

27. CĂN NGUYÊN NGỘ KHÔNG by BuiHaThanh [ - ] (4735 words)

28. TIÊN THIÊN KHÍ TỨC NGỘ KHÔNG by BuiHaThanh [ - ] (3548 words)

29. ĐÀN CHUNG by BuiHaThanh [ - ] (1204 words)

 
Trang Chánh • •