RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
[ - ] Printer
Summary:

Vạn hữu thù đồ nhứt giả không,

Thiên cơ vận chuyển hiệp huyền công;

Tam nguơn tái tạo an thiên hạ,

Thất ức qui nguyên lập đại đồng.

Mạc bả nhãn tiền lưu sự nghiệp,

Tu tri hậu thế đoạn linh thông,

Nhơn nhơn tự hữu Tiên Thiên khí,

Hườn đắc Tiên Thiên hiệp Cửu Trùng.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2316 Read: 234
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007

1. Tu Đức và trách nhiệm by DieuTriKimMau [ - ] (2316 words)

 
Trang Chánh • •