[ - ] Printer
Summary: Hầu như tất cả mọi người đều muốn có được sự thanh tịnh tâm hồn trong đời sống của mình. Ai cũng muốn có được hạnh phúc để quên đi những khó khăn, vất vả và những lo âu của họ. Và tận hưởng những giây phút an lạc trong nội tâm và giải thoát khỏi những âu lo phiền muộn.
Rated: Tôn Giáo Bạn
Categories: Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1423 Read: 328
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010

1. Một vài lời khuyên để có được sự thanh tịnh tâm hồn by admin [ - ] (1423 words)

 
 
Trang Chánh • •