[ - ] Printer
Summary:

vi mà có mới là ngoan,

CỰC Lạc lòng đây Mẹ ước rằng:

TỪ thiện mỗi con đà sẵn có,

TÔN vinh hành Đạo cứu đời an.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2678 Read: 378
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007

1. Khuyên con nhìn chơn lý Đạo by DieuTriKimMau [ - ] (2678 words)

 
 
Trang Chánh • •