[ - ] Printer
Summary: Thưa các bạn, Kèm theo đây là email rất qúy về tiêu trừ Sạn do chị Phụng từ Germany gửi tới. Chị Phung nguyên là Dược Sĩ Chủ Nhiệm (Manager) cho công ty Dược Phẩm 20 Hochst Frankfurt, Germany, nên tin tức về Y Khoa của chị rất đáng tin tưởng.
Rated: Phương Thuốc
Categories: Sưu Tầm > Trị Bệnh Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1458 Read: 449
Published: 07/14/2009 Updated: 07/14/2009

1. Chapter 1 by Hoa_Da_Tien_Ong [ - ] (1458 words)

 
 
Trang Chánh • •