RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
[ - ] Printer
Summary: Lượng Đức Thánh rộng như biển cả,
Truyền dậy cho thiên hạ điều hay.
Làm điều thiện hưởng phúc dầy,
Bất nhân thất đức có ngày tiêu vong.

Rated: Sưu Tầm
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 24 Completed: Yes
Word count: 7497 Read: 6888
Published: 06/09/2009 Updated: 06/09/2009

1. Bài Mở Đầu by NguyenBinhKhiem [ - ] (204 words)

2. Hiếu Hạnh by NguyenBinhKhiem [ - ] (514 words)

3. Chức Phận Làm Con by NguyenBinhKhiem [ - ] (274 words)

4. Nói Về Giàu Sang by NguyenBinhKhiem [ - ] (256 words)

5. Đại Nghĩa by NguyenBinhKhiem [ - ] (193 words)

6. Chí Thiện by NguyenBinhKhiem [ - ] (749 words)

7. Thiện Ác by NguyenBinhKhiem [ - ] (1104 words)

8. Tích Thiện by NguyenBinhKhiem [ - ] (236 words)

9. Yên Phận by NguyenBinhKhiem [ - ] (286 words)

10. Đại Đạo by NguyenBinhKhiem [ - ] (309 words)

11. Độc Thư by NguyenBinhKhiem [ - ] (211 words)

12. Do Mệnh by NguyenBinhKhiem [ - ] (140 words)

13. Thành Sự by NguyenBinhKhiem [ - ] (386 words)

14. Trí Giả by NguyenBinhKhiem [ - ] (327 words)

15. Minh Châu by NguyenBinhKhiem [ - ] (114 words)

16. Học Vấn by NguyenBinhKhiem [ - ] (359 words)

17. Tu Đức by NguyenBinhKhiem [ - ] (236 words)

18. Cát Nhân by NguyenBinhKhiem [ - ] (136 words)

19. Lương Tài by NguyenBinhKhiem [ - ] (251 words)

20. Lập Thân by NguyenBinhKhiem [ - ] (95 words)

21. Thịnh Đức by NguyenBinhKhiem [ - ] (378 words)

22. Hiếu Hoàn by NguyenBinhKhiem [ - ] (367 words)

23. Năng Tĩnh by NguyenBinhKhiem [ - ] (406 words)

24. Thư Tất by NguyenBinhKhiem [ - ] (170 words)

 
Trang Chánh • •