RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
[ - ] Printer
Summary: Nguyện cưỡi thuyền Pháp Nhẫn     
Nguyện vào biển Luân Hồi      
Làm vô biên Phật sự      
Cứu độ hết chúng sanh,      
Đang trầm luân sanh tử.      
Rated: Tôn Giáo Bạn
Categories: Phật Giáo > Mật Tông Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 7 Completed: Yes
Word count: 20762 Read: 2261
Published: 04/08/2009 Updated: 04/08/2009

1. Mục lục by admin [ - ] (94 words)

2. Lời tựa by admin [ - ] (1507 words)

3. PHẦN I: MẬT TÔNG LÀ GÌ ? by admin [ - ] (5290 words)

4. Phần II: NGƯỜI TU MẬT PHẢI LÀM GÌ ? by admin [ - ] (5630 words)

5. Phần III: QUAN NIỆM CỦA NGƯỜI TU MẬT TÔNG. by admin [ - ] (7614 words)

6. PHÁT NGUYỆN by admin [ - ] (276 words)

7. LỜI BẠT by admin [ - ] (351 words)

 
Trang Chánh • •