RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
[ - ] Printer
Summary:

經 誦 KINH TỤNG

 

1. 明 義 MINH NGHĨA

太 上 曰: 禍 福 無 門 惟 人 自 召. 善 惡 之 報 如 影 隨 形.

Thái Thượng

1 viết: Họa phúc vô môn   

2 duy nhân tự triệu.    

3 Thiện ác chi báo như ảnh tùy hình.  


Rated: Quyễn sách
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 5 Completed: Yes
Word count: 22581 Read: 1105
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009

1. Kinh Cảm Ứng by ThaiThuongDaoTo [ - ] (5499 words)

2. Kinh Cảm Ứng - Giải điều 4 by ThaiThuongDaoTo [ - ] (5841 words)

3. Kinh Cảm Ứng - Giải điều 5 by ThaiThuongDaoTo [ - ] (4427 words)

4. Kinh Cảm Ứng - Giải điều 6 by ThaiThuongDaoTo [ - ] (4046 words)

5. Kinh Cảm Ứng - Tiếng Việt by ThaiThuongDaoTo [ - ] (2768 words)

 
Trang Chánh • •