RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
[ - ] Printer
Summary:  

Đạt  Ma tây lai truyền hà pháp  

Lô hoa thiệp hải thủy phù phù    

Tông Diễn thiền sư    

  

Tạm dịch:   

Đạt Ma truyền pháp ra sao?  

Nhấp nhô trên biển một cành hoa trôi.        


Rated: Tôn Giáo Bạn
Categories: Phật Giáo, Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 16 Completed: Yes
Word count: 90529 Read: 5385
Published: 03/09/2009 Updated: 03/09/2009

1. Tiểu sử tác giả by Nguyen_Phong [ - ] (446 words)

2. Lời nói đầu by Nguyen_Phong [ - ] (423 words)

3. Chapter 1 by Nguyen_Phong [ - ] (4769 words)

4. Chapter 2 by Nguyen_Phong [ - ] (6903 words)

5. Chapter 3 by Nguyen_Phong [ - ] (10468 words)

6. Chapter 3 (tt) by Nguyen_Phong [ - ] (1282 words)

7. Chapter 4 by Nguyen_Phong [ - ] (10214 words)

8. Chapter 4 (tt) by Nguyen_Phong [ - ] (725 words)

9. Chapter 5 by Nguyen_Phong [ - ] (6926 words)

10. Chapter 6 by Nguyen_Phong [ - ] (9987 words)

11. Chapter 6 (tt) by Nguyen_Phong [ - ] (6172 words)

12. Chapter 7 by Nguyen_Phong [ - ] (10681 words)

13. Chapter 7 (tt) by Nguyen_Phong [ - ] (1902 words)

14. Chapter 8 by Nguyen_Phong [ - ] (5471 words)

15. Chapter 8 (tt) by Nguyen_Phong [ - ] (5068 words)

16. Chapter 9 by Nguyen_Phong [ - ] (9092 words)

 
Trang Chánh • •