[ - ] Printer
Summary:

I.THÁNH GIÁO

 

Vào một ngày đầu xuân Đức THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ dạy:

 

Bốn biển đương yêu cầu thống thiết [1],

Có những người minh triết [2] thuần chơn [3],

Vô vi, vô ngã, vô nhân,

Bình hành tâm vật mở nguơn thanh bình.


Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2995 Read: 307
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009

1. Mùa xuân với người giáo sĩ by HueY [ - ] (2995 words)

 
 
Trang Chánh • •