[ - ] Printer
Summary: Đức Cao Triều Tiền Bối liễu đạo ngày 5/8 Bính Thân (1956) tại Hà Nội. Sau ba lần cải táng ở miền Bắc, di hài được đưa về miền Nam cách đây mấy năm tại tư gia đường Đặng Tất Thành phố Hồ Chí Minh.
Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 3448 Read: 500
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009

1. Học lời Đức Cao Triều Tiền Bối dạy thế hệ trẻ by HueY [ - ] (3448 words)

 
 
Trang Chánh • •