RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
[ - ] Printer
Summary:

Trần Nhân Tông      

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHỤ   

Đệ nhất hội  

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ         

居 塵 樂 道 賦   

 ( 竹 林 安 子 第 一 祖 陳 仁 宗 )   

Trúc Lâm Yên Tử Đệ nhất tổ Trần Nhân Tông   


Rated: Quyễn sách
Categories: Sưu Tầm, Quyễn sách > Học Làm Người Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 11 Completed: Yes
Word count: 3064 Read: 1787
Published: 02/08/2009 Updated: 02/08/2009

1. Đệ nhất hội by TranNhanTong [ - ] (258 words)

2. Đệ nhị hội by TranNhanTong [ - ] (251 words)

3. Đệ tam hội by TranNhanTong [ - ] (212 words)

4. Đệ tứ hội by TranNhanTong [ - ] (228 words)

5. Đệ ngũ hội by TranNhanTong [ - ] (361 words)

6. Đệ lục hội by TranNhanTong [ - ] (318 words)

7. Đệ thất hội by TranNhanTong [ - ] (282 words)

8. Đệ bát hội by TranNhanTong [ - ] (268 words)

9. Đệ cửu hội by TranNhanTong [ - ] (506 words)

10. Đệ thập hội by TranNhanTong [ - ] (256 words)

11. Kệ vân by TranNhanTong [ - ] (124 words)

 
Trang Chánh • •