[ - ] Printer
Summary: Kể từ khi Đức Thượng Đế ban hồng ân khai mở Đại ĐạoTam Kỳ Phổ Độ, chọn nước Việt Nam làm Thánh Địa và dân tộc Việt được ban trao Sứ Mạng hoằng dương chánh giáo, người tin đồ Đại Đạo đã hòa mình vào tập thể để học Đạo, hành Đạo, 
Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 2 Completed: Yes
Word count: 8510 Read: 650
Published: 01/31/2009 Updated: 01/31/2009

1. Có hòa rồi tát bể cũng vơi by Kim_Trinh [ - ] (6471 words)

2. Có hòa rồi tát bể cũng vơi (tt) by Kim_Trinh [ - ] (2039 words)

 
 
Trang Chánh • •