RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
[ - ] Printer
Summary:      Đức hạnh con người, dẫu có nhiều thứ bực nào, cũng không ngoài hai loại: tư đức và công hạnh.
Rated: Sưu Tầm
Categories: Sưu Tầm, Quyễn sách > Học Làm Người, Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 13 Completed: Yes
Word count: 29835 Read: 4775
Published: 10/02/2007 Updated: 10/02/2007

1. Cái Dũng Của Thánh Nhân by Nguyen_Duy_Can [ - ] (2096 words)

2. Súc Tích Khí Lực by Nguyen_Duy_Can [ - ] (7180 words)

3. Súc Tích Khí Lực (tt) by Nguyen_Duy_Can [ - ] (1617 words)

4. Lễ Độ by Nguyen_Duy_Can [ - ] (1691 words)

5. Ảnh Hưởng Của Hoàn Cảnh by Nguyen_Duy_Can [ - ] (986 words)

6. Phòng Sự Bất Ngờ by Nguyen_Duy_Can [ - ] (1983 words)

7. Tinh Thần Độc Lập by Nguyen_Duy_Can [ - ] (3888 words)

8. Trách Nhiệm by Nguyen_Duy_Can [ - ] (1107 words)

9. Ám Thị by Nguyen_Duy_Can [ - ] (1931 words)

10. Đừng Nói Sai by Nguyen_Duy_Can [ - ] (2710 words)

11. Trí Tưởng Tượng by Nguyen_Duy_Can [ - ] (1251 words)

12. Cách Phán Đoán Về Sự Đời by Nguyen_Duy_Can [ - ] (4669 words)

13. Kết Luận by Nguyen_Duy_Can [ - ] (822 words)

 
Trang Chánh • •