RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
[ - ] Printer
Summary: Cái Cười Của Thánh Nhân
Rated: Sưu Tầm
Categories: Quyễn sách > Học Làm Người, Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 69 Completed: Yes
Word count: 57231 Read: 23453
Published: 09/30/2007 Updated: 09/30/2007

1. 1. Trào Lộng U Mặc Là Gì? by Nguyen_Duy_Can [ - ] (3833 words)

2. 2. Những Yếu Tố Chính Của U Mặc by Nguyen_Duy_Can [ - ] (10225 words)

3. 2. Những Yếu Tố Chính Của U Mặc (tt) by Nguyen_Duy_Can [ - ] (469 words)

4. 3. Nước Thu by Nguyen_Duy_Can [ - ] (3214 words)

5. 4. Mù Rờ Voi by Nguyen_Duy_Can [ - ] (289 words)

6. 5. Chim Biển by Nguyen_Duy_Can [ - ] (309 words)

7. 6. Anh Mù Tự Phụ by Nguyen_Duy_Can [ - ] (1167 words)

8. 7. Mộng Hồ Điệp by Nguyen_Duy_Can [ - ] (316 words)

9. 8. Ném Đá by Nguyen_Duy_Can [ - ] (588 words)

10. 9. Rửa Tai by Nguyen_Duy_Can [ - ] (429 words)

11. 10. Dùng Chó Bắt Chuột by Nguyen_Duy_Can [ - ] (290 words)

12. 11. Bị Cọp Rượt by Nguyen_Duy_Can [ - ] (567 words)

13. 12. Thổi Sáo by Nguyen_Duy_Can [ - ] (179 words)

14. 13. Sướng ... by Nguyen_Duy_Can [ - ] (1316 words)

15. 14. Suối Trường Sinh by Nguyen_Duy_Can [ - ] (3080 words)

16. 15. Túy Ngâm Tiên Sinh by Nguyen_Duy_Can [ - ] (1886 words)

17. 16. Đức Uống Rượu by Nguyen_Duy_Can [ - ] (656 words)

18. 17. Ngũ Liễu Tiên Sinh by Nguyen_Duy_Can [ - ] (681 words)

19. 18. Đánh Cá Với Như Lai by Nguyen_Duy_Can [ - ] (1791 words)

20. 19. Cầu Nước Trường Sinh by Nguyen_Duy_Can [ - ] (2558 words)

21. 20. Mã Tuấn by Nguyen_Duy_Can [ - ] (3147 words)

22. 21. Coi Bói by Nguyen_Duy_Can [ - ] (500 words)

23. 22. Đông Lăng by Nguyen_Duy_Can [ - ] (728 words)

24. 23. Người Đánh Xe Lừa by Nguyen_Duy_Can [ - ] (135 words)

25. 24. A Lưu by Nguyen_Duy_Can [ - ] (651 words)

26. 25. Cầu Cho Bạo Chúa Sống Lâu by Nguyen_Duy_Can [ - ] (600 words)

27. 26. Quên Thầy by Nguyen_Duy_Can [ - ] (635 words)

28. 27. Thịt Cừu Non by Nguyen_Duy_Can [ - ] (596 words)

29. 28. Đôi Dép Da by Nguyen_Duy_Can [ - ] (442 words)

30. 29. Hũ Vàng by Nguyen_Duy_Can [ - ] (821 words)

31. 30. Cưới Vợ by Nguyen_Duy_Can [ - ] (228 words)

32. 31. Ham Sống by Nguyen_Duy_Can [ - ] (723 words)

33. 32. Suối Hoa Đào by Nguyen_Duy_Can [ - ] (867 words)

34. 33. Tiền Xích Bích by Nguyen_Duy_Can [ - ] (1335 words)

35. 34. Dương Xuân Bạch Tuyết by Nguyen_Duy_Can [ - ] (360 words)

36. 35. Mê Vàng by Nguyen_Duy_Can [ - ] (509 words)

37. 36. Sửa Giày by Nguyen_Duy_Can [ - ] (194 words)

38. 37. Đưa Nhau Ra Tòa by Nguyen_Duy_Can [ - ] (321 words)

39. 38. Lồng Đèn Tắt by Nguyen_Duy_Can [ - ] (206 words)

40. 39. Lệ Cơ by Nguyen_Duy_Can [ - ] (221 words)

41. 40. Cây Trân Núi by Nguyen_Duy_Can [ - ] (498 words)

42. 41. Khinh Trọng by Nguyen_Duy_Can [ - ] (230 words)

43. 42. Đi Sứ by Nguyen_Duy_Can [ - ] (219 words)

44. 43. Heo Tê by Nguyen_Duy_Can [ - ] (130 words)

45. 44. Không Chết Vì Kẻ Không Biết Mình by Nguyen_Duy_Can [ - ] (326 words)

46. 45. Cười Người Khóc by Nguyen_Duy_Can [ - ] (392 words)

47. 46. Cướp Đất by Nguyen_Duy_Can [ - ] (607 words)

48. 47. Xin Bãi Nại by Nguyen_Duy_Can [ - ] (266 words)

49. 48. Nghèo Khổ by Nguyen_Duy_Can [ - ] (234 words)

50. 49. Cá Vui by Nguyen_Duy_Can [ - ] (156 words)

51. 50. Làm Giàu by Nguyen_Duy_Can [ - ] (443 words)

52. 51. Lê Đuôi Trong Bùn by Nguyen_Duy_Can [ - ] (163 words)

53. 52. Người Bán Thịt Dê by Nguyen_Duy_Can [ - ] (469 words)

54. 53. Nhân Trung Dài by Nguyen_Duy_Can [ - ] (209 words)

55. 54. Chí Nhân by Nguyen_Duy_Can [ - ] (439 words)

56. 55. Chiếc Bè by Nguyen_Duy_Can [ - ] (293 words)

57. 56. Kiêu Căng Là Gì? by Nguyen_Duy_Can [ - ] (218 words)

58. 57. U Tịnh Đại Sư by Nguyen_Duy_Can [ - ] (615 words)

59. 58. Giác Và Mộng by Nguyen_Duy_Can [ - ] (575 words)

60. 59. Ngôi Tướng Quốc by Nguyen_Duy_Can [ - ] (232 words)

61. 60. Lẽ Sống Chết by Nguyen_Duy_Can [ - ] (329 words)

62. 61. Nuôi Gà Đá by Nguyen_Duy_Can [ - ] (157 words)

63. 62. Lẽ Tất Nhiên Phải Vậy by Nguyen_Duy_Can [ - ] (1183 words)

64. 63. Nhất Thống Sơn Hà by Nguyen_Duy_Can [ - ] (378 words)

65. 64. Vay Lúa by Nguyen_Duy_Can [ - ] (209 words)

66. 65. Học Bắn Cung by Nguyen_Duy_Can [ - ] (278 words)

67. 66. Đi Săn by Nguyen_Duy_Can [ - ] (335 words)

68. 67. Giàu Sang by Nguyen_Duy_Can [ - ] (363 words)

69. 68. Pháp Thuật Cao Cường by Nguyen_Duy_Can [ - ] (223 words)

 
Trang Chánh • •