[ - ] Printer
Summary:

Thu về vui với cõi trần gian,
Nữ giới chen chưng đến đạo tràng,
Giữa lúc nhơn sanh còn cộng nghiệp,
Lo tu để sớm giảm tai nàn.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2015 Read: 370
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007

1. 18 Thu về nhắn bạn nữ lưu 29 9 1966 by DieuTriKimMau [ - ] (2015 words)

 
 
Trang Chánh • •