RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
[ - ] Printer
FeatureSummary:

 

Good health and spirit are prerequisite and means for humans to lead a meaningful life and to function as they predetermined by the Creator.


Rated: Quyễn sách
Categories: English, Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 5 Completed: Yes
Word count: 8306 Read: 1007
Published: 09/04/2007 Updated: 09/04/2007

1. Foreword by BuiTriDung [ - ] (673 words)
http://www.caodaism.net/amthanh/details.php?image_id=38

2. Chapter 1 : Concept of the principle by BuiTriDung [ - ] (2920 words)

3. Chapter 2 : Human Beings Need the Method of "Nurturing Health and Spirit" by BuiTriDung [ - ] (1545 words)

4. Chapter 3 : Practice by BuiTriDung [ - ] (2388 words)

5. Conclusion by BuiTriDung [ - ] (780 words)
http://www.caodaism.net/amthanh/details.php?image_id=38

 
Trang Chánh • •