[ - ] Printer
Summary:

Mở đức càn khôn giúp trẻ hiền,
Trong khi đời đạo thảy chinh nghiêng;
Lâm trần cho trẻ đồng vui dạ,
Ðem mảnh thân con tựa Mẹ hiền


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1438 Read: 316
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007

1. 14 Thức tỉnh mộng trần - Ngọc Minh Ðài 05 4 1966 by DieuTriKimMau [ - ] (1438 words)

 
 
Trang Chánh • •