[ - ] Printer
Summary:

CỬU trùng phó lịnh giáng khai xuân,

VỊ thế nhơn lai tỉnh mộng trần,

TIÊN cảnh vô vi nhi bất hoại,

NƯƠNG Nương giá ngự quản thi ân


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2153 Read: 387
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007

1. Kim ngôn Từ Mẫu - Thánh Thất Tân Ðịnh 26 1 1966 by DieuTriKimMau [ - ] (2153 words)

 
 
Trang Chánh • •