[ - ] Printer
Summary:  Đời là một trường tiến hoá, người là một thí sinh, nhập môn là vịn thang, nhập tịnh là leo thang. Chúng ta là một lữ khách ở địa cầu này. Du khách muốn đi luôn hay trở về quê?
Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 3568 Read: 315
Published: 08/08/2007 Updated: 08/08/2007

1. Công phu theo lời Đức Mẹ dạy by HueY [ - ] (3568 words)

 
 
Trang Chánh • •