[ - ] Printer
Summary: Luật tôn giáo nhằm nâng cao con người lên khỏi thân phận phàm phu tục tử, để trở nên thần thánh, tiên phật.
Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2027 Read: 270
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007

1. Giới quy trong Đạo Cao Đài và việc vận dụng by HueY [ - ] (2027 words)

 
 
Trang Chánh • •