[ - ] Printer
Summary: Cho dù đẹp đẽ hay xấu xa, giàu có hay nghèo hèn, khôn ngoan hay khờ dại thì chúng ta cũng không sao tránh khỏi xự chết. Thần chết luôn luôn theo đuổi chúng ta như bóng với hình. Nếu khi còn sống chúng ta biết và hiểu về sự chết thì chết không có gì là đáng sợ nữa. Những chuyện có thật trong TRỞ VỀ TỪ CÕI SÁNG do nhà văn Nguyên Phong biên soạn và dịch thuật, và nhà sách Làng Văn xuất bản 1995, sẽ hé mở cánh cửa huyền bí tiết lộ cho quý vị vài điều bí mật về bên kia cửa tử.
Rated: Quyễn sách
Categories: Quyễn sách, Thông Thiên Học Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 13 Completed: Yes
Word count: 25993 Read: 6325
Published: 04/26/2007 Updated: 04/26/2007

1. Mục lục Trở về từ cõi sáng by Nguyen_Phong [ - ] (391 words)

Trở về từ cõi sáng

Cho dù đẹp đẽ hay xấu xa, giàu có hay nghèo hèn, khôn ngoan hay khờ dại thì chúng ta cũng không sao tránh khỏi xự chết. Thần chết luôn luôn theo đuổi chúng ta như bóng với hình. Nếu khi còn sống chúng ta biết và hiểu về sự chết thì chết không có gì là đáng sợ nữa. Những chuyện có thật trong TRỞ VỀ TỪ CÕI SÁNG do nhà văn Nguyên Phong biên soạn và dịch thuật, và nhà sách Làng Văn xuất bản 1995, sẽ hé mở cánh cửa huyền bí tiết lộ cho quý vị vài điều bí mật về bên kia cửa tử.

 

2. 1. Xác Thân Chỉ Là Bộ Y Phục by Nguyen_Phong [ - ] (2660 words)

3. 2. Làm Thế Nào Ðể Tiếp Xúc Với Người Chết by Nguyen_Phong [ - ] (3358 words)

4. 3. Cách Hay Nhất Ðể Giúp Ðỡ Những Người Vừa Lìa Ðời by Nguyen_Phong [ - ] (2953 words)

5. 4. Khi Rời Thể Xác, Linh Hồn Nhẹ Nhàng Như Bay by Nguyen_Phong [ - ] (1928 words)

6. 5. Bước Qua Cửa Tử Gặp Người Cậu by Nguyen_Phong [ - ] (1536 words)
 Nhiều người khi chết rồi sống lại đều xác nhận một trạng thái nhẹ nhàng, thanh thản trong một bầu ánh sáng trong suốt như pha lê. Tuy nhiên thế giới bên kia không phải chỉ là những bầu ánh sáng rực rỡ mà còn có sự tiếp xúc với những vong linh khác như trường hợp của Steve Buckley sau đây:

7. 6. Và Gặp Người Tình Cũ Tên Marjorie by Nguyen_Phong [ - ] (1258 words)
 Nhiều người khi chết rồi sống lại đều xác nhận một trạng thái nhẹ nhàng, thanh thản trong một bầu ánh sáng trong suốt như pha lê. Tuy nhiên thế giới bên kia không phải chỉ là những bầu ánh sáng rực rỡ mà còn có sự tiếp xúc với những vong linh khác như trường hợp của Steve Buckley sau đây:

8. 7. Giúp Ðỡ Linh Hồn Những Người Lính Tử Trận by Nguyen_Phong [ - ] (1066 words)
 Nhiều người khi chết rồi sống lại đều xác nhận một trạng thái nhẹ nhàng, thanh thản trong một bầu ánh sáng trong suốt như pha lê. Tuy nhiên thế giới bên kia không phải chỉ là những bầu ánh sáng rực rỡ mà còn có sự tiếp xúc với những vong linh khác như trường hợp của Steve Buckley sau đây:

9. 8. Giúp Ðỡ Linh Hồn Những Người Lính Tử Trận (TT) by Nguyen_Phong [ - ] (2540 words)
 Nhiều người khi chết rồi sống lại đều xác nhận một trạng thái nhẹ nhàng, thanh thản trong một bầu ánh sáng trong suốt như pha lê. Tuy nhiên thế giới bên kia không phải chỉ là những bầu ánh sáng rực rỡ mà còn có sự tiếp xúc với những vong linh khác như trường hợp của Steve Buckley sau đây:

10. 9. Steve Gặp Một Linh Hồn Không Tin Mình Ðã Chết by Nguyen_Phong [ - ] (1350 words)
 Nhiều người khi chết rồi sống lại đều xác nhận một trạng thái nhẹ nhàng, thanh thản trong một bầu ánh sáng trong suốt như pha lê. Tuy nhiên thế giới bên kia không phải chỉ là những bầu ánh sáng rực rỡ mà còn có sự tiếp xúc với những vong linh khác như trường hợp của Steve Buckley sau đây:

11. 10. Trở Lại Cõi Trần by Nguyen_Phong [ - ] (1007 words)
 Nhiều người khi chết rồi sống lại đều xác nhận một trạng thái nhẹ nhàng, thanh thản trong một bầu ánh sáng trong suốt như pha lê. Tuy nhiên thế giới bên kia không phải chỉ là những bầu ánh sáng rực rỡ mà còn có sự tiếp xúc với những vong linh khác như trường hợp của Steve Buckley sau đây:

12. 11. Những Người Uống Rượu Và Sử Dụng Ma Túy by Nguyen_Phong [ - ] (2730 words)
 Nhiều người khi chết rồi sống lại đều xác nhận một trạng thái nhẹ nhàng, thanh thản trong một bầu ánh sáng trong suốt như pha lê. Tuy nhiên thế giới bên kia không phải chỉ là những bầu ánh sáng rực rỡ mà còn có sự tiếp xúc với những vong linh khác như trường hợp của Steve Buckley sau đây:

13. 12. Tìm Ðược Người Hôn Phối Năm Xưa by Nguyen_Phong [ - ] (3216 words)
 Nhiều người khi chết rồi sống lại đều xác nhận một trạng thái nhẹ nhàng, thanh thản trong một bầu ánh sáng trong suốt như pha lê. Tuy nhiên thế giới bên kia không phải chỉ là những bầu ánh sáng rực rỡ mà còn có sự tiếp xúc với những vong linh khác như trường hợp của Steve Buckley sau đây:

 
 
Trang Chánh • •